1Die Feite & Inligting oor Lang Termyn Deelnemers Ontwikkeling(LTDO). Inleiding en Agtergrond: Menlo Stoei het al by verskeie geleenthede oor die aspek van Lang Termyn Deelnemer Ontwikkeling of spesifiek in ons geval ontwikkeling van ons stoeiers oor die lang termyn met u kommunikeer, en wil weereens die geleentheid gebruik om inligting met u te deel en u op hoogte te hou van verwikkelinge in die verband. Die program en proses van LTDO word nasionaal deur “SA